Doskonale oznaczony i profesjonalnie przygotowany. Doskonale ułatwia naukę

poprawnego manewrowania.

Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK
Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiktor Grzybowski
Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiktor Grzybowski